All posts by Trong The

Tướng ăn tưởng đơn giản lại không tầm thường, nó chính là phong thủy của bạn

Tướng ăn tưởng đơn giản lại không tầm thường, nó chính là phong thuỷ của bạn

Trên bàn ăn, chỉ đơn giản là cử chỉ khi ăn, nhưng mỗi người lại bộc lộ ra một trạng thái khác nhau, có người ăn cơm thô lỗ, có người cử chỉ nho nhã, có người thì kén cá chọn canh, có người chu toàn thấu đáo. Tướng ăn của một người dễ bộc lộ điểm yếu hơn là từ diện mạo của họ.