Đà Nẵng xuất hiện ca đầu tiên тử vong do biến chứng s.ốt xuất huyết

Đà Nẵng xuất hiện ca đầu tiên тử vong do biến chứng s.ốt xuất huyết

Đà Nẵng xuất hiện ca đầu tiên тử vong do biến chứng s.ốt xuất huyết